VIII Науково - практична школа з питань аутизму

Спеціалісти зі сфери медицини:
спеціалісти в галузі дитячої психіатрії, психіатрії, дитячої неврології, неврології, педіатрії, нейробіології, нейрохірургії, епілептології, лікарі загальної практики - сімейної медицини


Спеціалісти зі сфери корекційної педагогіки:
логопеди, психологи, корекційний педагоги, сенсомоторні терапевти, ерготерапевти, фізичні терапевти, нейропсихологи, сурдопедагоги.
До участі запрошуються
Мета та напрямки роботи школи:
• Взаємодія з міжнародними професійними та громадськими організаціями при наданні медичної, психологічної та соціальної допомоги дітям та дорослим з розладами нейророзвитку, розладами аутистичного спектра, співпраця в проведенні наукових досліджень;
• Особливі потреби дітей та родин, проблеми організації медико - психологічної допомоги при розладах нейророзвитку (розладах аутистичного спектра) під час війни;
• Розлади адаптації, посттравматичні стресові розлади та стресасоційовані розлади у дітей та молодих дорослих з РАС;
• РАС у дорослих. Питання первинної діагностики, особливі освітні проблеми, соціальні потреби та соціальна підтримка, погляд на проблеми очима експертів з РАС (круглий стіл);
• Діагностичні критерії психічних розладів у дітей через призму сучасних міжнародних класифікацій (МКХ 11, DSM 5), нові дефініції;
• Розлади розвитку, зумовлені хворобами накопичення, встановленими варіантами генетичного поліморфізму. Обговорення клінічних випадків;
• Розлади розвитку при епілепсіях. Причинно - наслідковий зв'язок РАС та епілепсій, енцефалопатії розвитку;
• Розлади поведінки у дітей та підлітків (клінічна типологія, терапевтичні стратегії).
 • Судово - психіатричне оцінюваненя дітей та підлітків з РАС, розладами розвитку у цивільному та кримінальному процесах.
Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!
 • Boris Lorberg
  USA
  M.D., M.B.A. Assistant Professor, Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry, University of Massachusetts Medical School, Worcester
 • Robert Klaehn
  USA
  M.D. Distinguished Fellow of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Medical Director the of Arizona Division of Developmental Disabilities, Child Psychiatry Fellowship Faculty (Maricopa Integrated Health System), Board Member of the Infant and Toddler Mental Health Coalition of Arizona
 • Donald L Sherak
  USA
  M.D., Board Certified in Psychiatry, Child and Adolescent Psychiatry and Forensic Psychiatry. Brookline, Massachusetts
 • Joseph Blader
  USA
  PhD, Meadows Foundation & Semp Russ Professor of Child Psychiatry Departments of Psychiatry & Behavioral Sciences and Pediatrics Joe R. and Teresa Lozano Long School of Medicine University of Texas Health Science Center at San Antonio
 • Олеся Ващенко
  Київ
 • Наталія Марута
  Харків
 • Ганна Макаренко
  Київ
 • Ігор Марценковський
  Київ
 • Інна Марценковська
  Київ
 • Наталія Масяк
  Львів
 • Емілія Михайлова
  Харків
 • Оксана Назар
  Київ
 • Олександр Напреєнко
  Київ
 • Олена Пітик
  Львів
 • Алла Петрів
  Львів
 • Інна Сергієнко
  Київ
 • Юлія Товкес
  Київ
 • Тетяна Скрипник
  Київ
 • Володимир Харитонов
  Київ
 • Сергій Шум
  Київ
 • Ігор Марценковський
  Київ
 • Дмитро Марценковський
  Київ
 • Анна Венгер
  Київ
 • Анна Дерюга
  Київ
 • Інна Сергієнко
  Київ
 • Олександра Зінченко
  Київ
 • Сергій Шум
  Київ
 • Оксана Олійник
  Київ
 • Борис Лорберг
  USA
ПРОГРАМА
9:30 - 10:00
Офіційне відкриття
VIII НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ ШКОЛИ З ПИТАНЬ АУТИЗМУ
Сергій Шум
Генеральний директор ДУ “Інститут судової психіатрії МОЗ України”
Ігор Марценковський
Президент асоціації дитячої психіа- трії та суміжних спеціальностей України
Наталія Марута
д.мед.н., проф., президент асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, пси- хіатрії та наркології МОЗ України
Євгенія Панічевська
Директорка БФ «Асоціація батьків дітей з аутизмом»
Анна Венгер
Директорка ByPeople Events

Симпозіум 1

Вплив воєнної травми на психічне здоров'я дітей з порушеннями нервово-психічного розвитку та їхніх батьків
The impact of war-trauma on the mental health of children with neurodevelopmental disorders and their parents
МОДЕРАТОРИ: Дмитро Марценковський (Київ), Наталія Масяк (Львів)
10:00 - 10:20
Проблеми людей з РАС та їх родин в умовах війни та вимушеної еміграції. Особливості психічної травми, доказові сервіси
Problems of people with ASD and their families in the conditions of war and forced emigration. Peculiarities of mental trauma, evidence services.
Дарія Орлова – Жернова
Членкиня Американської психологічної асоціації, організаторка та спонсорка навчальної програми “Stanford University Child Mental Health Projects for Ukraine”, співзасновниця проекту “Motion” з соціально – фізичної адаптації нейровідмінних підлітків
10:25 - 10:45
Допомога дітям та підліткам з РАС в Україні під час війни: розмежування послуг в громаді, первинної медичної та спеціалізованої психіатричної допомоги
Helping children and adolescents with ASD in Ukraine during the war: differentiation of services in the community, primary medical and specialized psychiatric care.
Наталія Масяк (Львів)
лікарка психіаторка дитяча, психотерапевтка, керівниця клініки психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру
10:50 - 11:10
Посттравматичний стресовий розлад при аутизмі: діагностика та терапія
Posttraumatic Stress Disorder in Autism: Assessment and Treatment
Дмитро Марценковський (Київ)
лікар психіатр дитячий, доктор філософії, асистент кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О. Богомольця, лікар психіатр Клініки дщитячої та підліткової психіатрії ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України, Київ»
11:15 - 11:35
Особливості реабілітації дітей з аутизмом в умовах війни. Практичний досвід
Peculiarities of rehabilitation of children with autism in the conditions of war. Practical experience.
Ірина Срібна (Тернопіль)
лікарка психіаторка дитяча, психотерапевтка,завідувачка відділення медичної реабілітації та спостереження Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації. Навчаюча психотерапевтка секції дитячо - юнацької психотерапії Української спілки психотерапевтів

Симпозіум 2

Психічна травма в житті людей з розладами аутистичного спектру. Як уникнути насильства з боку членів групи первинної підтримки, при наданні освітніх послуг, терапії та реабілітації
Mental trauma in the lives of people with autism spectrum disorders. How to avoid violence from members of the primary support group, when providing educational services, therapy and rehabilitation
МОДЕРАТОРИ: Галина Пилягіна (Київ), Тетяна Скрипник ( Київ)
12:20 - 12:40
Розлади психіки та поведінки, зумовлені психічною травмвтизацією у людей з високофункціональним аутизмом.
Psychiatric and behavioral disorders caused by mental trauma in people with high-functioning autism
Галина Пилягіна (Київ)
лікарка психіаторка, д.мед.н., проф., завідувачка кафедрою психіатрії, психотерапії та медичної психології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Шупика
12:45 - 13:05
Аутизм. Стратити, не можна помилувати / Стратити не можна, помилувати. Чому є попит на жорстокі методи абілітації та які вони мають наслідки?
Autism. To execute, you cannot pardon. It is impossible to execute, to pardon. Why is there a demand for cruel methods of habilitation and what are the consequences?
Інна Сергієнко (Київ, Україна)
Засновниця фонду “Дитина з майбутнім”, Консул “Аутизм Європа”
13:10 - 13:30
Травматичний досвід у пацієнтів з РАС (психодинамічний аналіз клінічного перебігу та терапевтичних практик)
Traumatic experience in patients with ASD (psychodynamic analysis of clinical course and therapeutic practices
Іван Пронько (Київ)
лікар психіатр, практик психоаналізу
13:35 - 13:55
Психотерапевтичний супровід батьків як основа успішної реабілітації дітей з інвалідністю
Psychotherapeutic support of parents as the basis of successful rehabilitation of children with disabilities
Оксана Гунько (Київ)
журналістка,комунікаційна менеджерка з окупованого видання на Херсонщині «Novakahovka cityавторка публікацій на тему адаптації в інклюзії осіб з аутизмом, порушення прав осіб з аутизмом під час проходження МСЕК; мама 19 річного сина з порушеннями слуху та аутизмом

Симпозіуму 3

Розлади нейророзвитку при лізосомальних хворобах накопичення
Neurodevelopmental disorders in lysosomal storage diseases
МОДЕРАТОРИ: Інна Марценковська (Київ), Оксана назар (Київ)
14:40 - 15:00
Клініко-діагностичні критерії синдрому Хантера
Clinical and diagnostic criteria of Hunter's syndrome
Оксана Назар (Київ)
лікарка дитяча неврологиня, к.мед.н., завідувачка кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
15:05 - 15:25
Розлади нейророзвитку (РАС, РДУГ, інтелектуальна недостатність ) при лізосомальних хворобах накопичення. В фокусі уваги синдром Хантера
Neurodevelopmental disorders (ASD, ADHD, intellectual disability) in lysosomal storage diseases. The focus of attention is Hunter's syndrome
Інна Марценковська (Київ)
лікарка психіаторка дитяча, к.мед.н., старша дослідниця, начальниця Клініки дитячої та підліткової психіатрії, провідна наукова співробітниця відділу наукових досліджень пcихічних розладів дітей та підлітків ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України»

Симпозіум 4

Проблеми організації медичної допомоги, реабілітації, соціальної підтримки та інклюзії людей з РАС (круглий стіл експертів та споживачів послуг)
Problems of organizing medical care, rehabilitation, social support and inclusion of people with ASD (round table of experts and service users)
МОДЕРАТОРИ: Евгенія Панічевська (Київ), Ігор Марценковський (Київ), Анна Дерюга (Київ)
16:00 - 16:20
Допомога людям з розладами аутистичного спектру в соцiaлiзацii та покращеннi якостi їхнього життя, а також сприяння розповсюдженню iнформацii про аутизм серед медичних працiвникiв, педагогiв та батькiв
Assisting people with autism spectrum disorders in socialization and improving their quality of life, as well as promoting the dissemination of information about autism among medical professionals, teachers and parents
Емма Нестеренко (Київ)
Медичний радник ЦНС БЮ, куратор соціального проєкту «Твій безмежний світ» фармацевтичної компанії Асіно
16:25 - 16:45
Комплексне довготривале втручання при розладах спектру аутизму від раннього віку до дорослого життя
Complex long-term intervention in autism spectrum disorders from early age to adulthood
Наталія Андреєва (Київ)
корекційна педагогиня, логопединя Голова правління, засновниця благодійної та громадської організації "Школа-сходинки"
16:50 - 17:10
Медико – правовий супровід пацієнтів з РАС
Medical legal accompaniment of patients with ASD
Тетяна Жимолостнова (Рівно)
лікарка психіаторка дитяча Рівненського обласного Центру психічного здоров’я населення, головний позаштатний спеціаліст за напрямом “дитяча психіатрія” Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської області.
17:15 - 17:35
Проблеми доступності допомоги для дітей з аутизмом з точки зору батьків
Problems of accessibility of help for children with autism from the perspective of parents
Євгенія Панічевська (Київ)
Директор БФ «Асоціація батьків дітей з аутизмом», директор з комунікації МГО «Дитина з майбутнім», викладач кафедри філософії за спеціальністю соціальна робота Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
17:40 - 18:00
Правова модель інвалідності: право на освіту, роботу та якісне життя в громаді
The legal model of disability: the right to education, work and a quality life in the community
Лариса Татаринова (Київ)
правозахисник, юрист, майстер соціальної роботи, член правління ГО “Ліга соціальних працівників міста Києва"
18:05 - 18:25
Особливості організації підтриманого та транзитного проживання для молоді з аутизмом
Features of the organization of supported and transit housing for young people with autism
Олеся Самойленко (Вінниця, Україна
Голова відокремленого підрозділу ГО «Справа Кольпінга в Україні» «Родина Кольпінга міста Вінниця»
Симпозіум 4 (друга частина)

Проблеми організації медичної допомоги, реабілітації, соціальної підтримки та інклюзії людей з РАС
Problems of organizing medical care, rehabilitation, social support and inclusion of people with ASD (round table of experts and service users
МОДЕРАТОРИ: Інна Марценковська (Київ), Анна Дерюга (Київ)
9:20 - 9:40
Створення інклюзивного середовища та прийняття в терапії аутизму у дорослих: труднощі при зверненні до психологів, розпізнаванні та відділенні аутистичних ознак від характеристик особистості
Creating an inclusive environment and acceptance in the therapy of autism in adults: difficulties in contacting psychologists, recognizing and separating autistic features from personality characteristics
Валерія Шаповалова (Київ)
доросла діагностована аутистка з РДУГ, філологиня-китаїстка, засновниця та адміністраторка груп у соціальних мережах "Спитай аутиста" та "Аутизм по-дорослому", сторінки "Спитай аутиста, Україна”
9:45 - 10:15
Стратегії маскування аутистичних рис у дорослих: причини виникнення, типи і різновиди проявів, вплив на особистість, як розпізнати при діагностиці
Strategies for masking autistic traits in adults: causes, types and varieties of manifestations, impact on personality, how to recognize during diagnosis
Анна Дерюга (Київ)
доросла діагностована аутистка, програмістка, дизайнерка, адміністраторка груп у соціальних мережах "Спитай аутиста" та "Аутизм по-дорослому", активістка просвітницького руху про аутизм у дорослих
10:10 - 10:30
Досвід використання музикотерапіі в реабілітації дітей та молоді з аутизмом
Experience of using music therapy in the rehabilitation of children and young people with autis
Любов Габрих (Тернопіль)
завідувачка відділення психолого - педагогічної реабілітації та соціальної реабілітації (абілітації ) Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації, педагогиня музикознавиця, магістерка ОП «Клінічна та реабілітаційна психологія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано - Франківськ
10:35 - 10:55
Роль батьків у терапії аутичної дитини та особливості комунікації з ними спеціалістів
The role of parents in the therapy of an autistic child and the peculiarities of communication with them by specialists
Анна Породко (Київ)
магістр філології, спеціаліст терапії DIR Floortime, мати дев'ятирічного хлопчика з РАС
Симпозіум 5
Клінічні фенотипи РАС (коморбідність з психіатричними розладами)
Clinical phenotypes of ASD (comorbidity with psychiatric disorders
МОДЕРАТОРИ:
Інна Марценковська (Київ), Юлія Рокутова (Дніпро), Світлана Апостол (Ужгород)
11:30 - 11:50
Психічні розлади у дітей та дорослих з симптомами зі спектру РДУГ (діагностичні концепції та терапевтичні стратегії)
Mental disorders in children and adults with symptoms from the ADHD spectrum (diagnostic concepts and therapeutic strategies)
Ігор Марценковський (Київ)
к.мед.н., лікар психіатр дитячий, лікар психіатр, завідувач відділу наукових досліджень пcихічних розладів дітей та підлітків ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України», Президент асоціації дитячої психіатрії та суміжних спеціальностей України
11:55 - 12:05
Психотичні симптоми у дітей з подвійною діагностикою епілепсій та розладів аутистичного спектру
Psychotic symptoms in children with a dual diagnosis of epilepsy and autism spectrum disorders
Інна Марценковська (Київ)
лікарка психіаторка дитяча, к.мед.н., старша дослідниця, начальниця Клініки дитячої та підліткової психіатрії, провідна наукова співробітниця відділу наукових досліджень пcихічних розладів дітей та підлітків ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України»
12:10 - 12:30
Порушення сну у дітей з РАС
Sleep disorders in children with ASD
Світлана Апостол (Ужгород)
лікарка психіаторка дитяча Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні, Головна позаштатна експертка за напрямом «Дитяча психіатрія» Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної ради
12:35 - 12:55
Градація інтелектуальної недостатності відповідно до діагностичних критеріїв сучасних міжнародних класифікацій (МКХ 11, DSM 5). Складнощі оцінки когнітивного функціонування у дітей з РАС
Grading of intellectual disability according to the diagnostic criteria of modern international classifications (ICD 11, DSM 5). Difficulties in assessing cognitive functioning in children with ASD
Юлія Рокутова (Дніпро)
лікарка дитяча неврологиня, психіаторка дитяча Регіонального медичного центру родинного здоров’я, медичного центру “Daily Medical”
13:00 - 13:20
Особливості та порушення харчової поведінки у людей з розладами аутистичного спектра
Peculiarities of eating behavior in people with autism spectrum disorders
Любов Сокольвяк (Київ)
медична психологиня Клініки дитячої та підліткової психіатрії ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України»
Симпозіум 6

Клінічні фенотипи РАС (коморбідність з неврологічними захворюваннями, поліморбідність психічних та неврологічних розладів)
Clinical phenotypes of ASD (comorbidity with neurological diseases, polymorbidity of psychiatric and neurological disorders)
МОДЕРАТОРИ:
Тетяна Скрипник (Київ), Олена Пітик (Івано – Франківськ), Ганна Макаренко (Київ)
13:30 - 13:50
Особливості корекції когнітивних розладів у дітей на фоні неврастенії
Peculiarities of correction of cognitive disorders in children against the background of neurasthenia
Олександр Волосовець (Київ)
Член – кореспондент НАМН України, професор, лікар педіатр
13:55 - 14:15
Коморбідність РАС та неврологічних захворювань
Comorbidity of ASD and neurological diseases
Наталія Вінтонів-Трушик (Івано-Франківськ).
лікарка неврологиня, лікарка ультразвукової діагностики Медичного центру «Оксфорд Медікал»
14:20 - 14:50
Кататонічні розлади у дітей та підлітків з РАС (причинно – наслідковий зв'язок з психічною травмою, епілепсіями та агравацією рухових розладів при фармакотерапії)
Catatonic disorders in children and adolescents with ASD (causal relationship with mental trauma, epilepsies and aggravation of movement disorders during pharmacotherapy
Ганна Макаренко (Київ)
лікарка психіаторка дитяча Клініки дитячої та підліткової психіатрії, молодша наукова співробітниця відділу наукових досліджень пcихічних розладів дітей та підлітків ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України»
14:55 - 15:15
Розлади мовлення при неврологічних захворюваннях та аутизмі
Speech disorders in neurological diseases and autism
Олена Пітик (Івано–Франківськ)
к.мед.н., доцентка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, ДУ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»
15:20 - 15:40
Протиепілептичні лікарські засоби при РАС: покази для терапії, випадки агравації коморбідних розладів психіки ( обговорення клінічних випадків
Antiepileptic drugs in ASD: indications for therapy, cases of aggravation of comorbid mental disorders (discussion of clinical cases
Тетяна Скрипник (Київ)
молодша наукова співробітниця відділу наукових досліджень пcихічних розладів дітей та підлітків, лікарка психіаторка дитяча Клініки дитячої та підліткової психіатрії ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України
15:45 - 16:05
ЕЕГ аномалії та аутизм. Лікувати чи ні?
EEG abnormalities and autism EEG abnormalities and autism. To treat or not to treat?
Мирослава Малець (Мукачево)
лікарка дитяча неврологиня, нейрофізіологиня, епілептологиня (приватна практика), докторантка УжНУ
16:10 - 16:30
Діагностика розладів аутистичного спектру на основі аналізу ЕЕГ з використанням штучного інтелекту
Diagnosis of autism spectrum disorders on the basis of EEG analysis using artificial intelligence
Володимир Харитонов
Евгеній Карплюк, Антон Попов, Катерина Іванко, Ганна Порієва
лікар психіатр дитячий, лікар невролог дитячий, к.мед.н., завідувач дитячого психіатричного відділення КНП «Клінічна психіатрична лікарня» Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16:35 - 16:55
Психічне здоров’я дітей в умовах крупного прифронтового міста.
У фокусі уваги діти з розладами нейро-розвитку
Mental health of children in the conditions of a large front-line city.
The focus is on children with neurodevelopmental disorders
Емілія Михайлова (Харків)
д.мед.н., професорка, лікарка психіаторка дитяча, керівниця відділення психіатрії ДУ «Інститут охорони психічно- го здоров’я дітей та підлітків НАМН, професорка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ХНМУ, Харків, України
Симпозіум Асоціації логопедів України
Symposium of the Association of Speech Therapists of Ukraine)
Сучасні підходи до виявлення та корекції мовленнєвих порушень у дітей
Modern approaches to identifying and correcting speech disorders of children
МОДЕРАТОРИ:
Олександра Зінченко (Київ), Юлія Товкес (Київ)
17:20 - 17:40
Розуміння мовних порушень у сучасній українській логопедії
Understanding language disorders in modern ukrainian speech language therapy
Олена Славінська (Черняхів)
онлайн логопединя та логопединя студії дитячого розвитку Smart Club; членкиня Асоціації логопедів України; авторка логопедичних ігор, робочих зошитів, практичних посібників;
співведуча логопедичного подкасту "ОК?"
17:45 - 18:05
Мовленнєві диспраксії у дітей з РАС
Speech dyspraxia of children with ASD
Олександра Зінченко (Київ)
логопединя, корекційна педагогиня, власниця мережі логопедично-корекційних центрів О.Зінченко, співзасновниця Асоціації логопедів України
18:10 - 18:30
Слухова вербальна агнозія
Auditory verbal agnosia
Ганна Берестова (Запоріжжя)
логопединя, авторка українських логопедичних ігор
18:35 - 18:55
Виявлення дизартрій легкого ступеня
Detection of a mild degree dysarthria
Ірма Гордієнко (Київ)
логопединя, членкиня Асоціації логопедів України
19:00 - 19:20
Семантико-прагматичні порушення мовлення у дітей з РАС
Semantic and pragmatic speech disorders of children with ASD
Юлія Товкес (Київ)
логопединя, авторка книжок для дітей з ООП, власниця Центру корекції мовлення Ю. Товкес, співзасновниця Асоціації логопедів України
ЛЕКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ

Заплановано в online форматі для перегляду в «особистому кабінеті» учасника. Доповіді будуть транслюватися українсько та мовою оригіналу (англійською)
МОДЕРАТОРИ: Ігор Марценковський (Київ), Дмитро Марценковський (Київ)
EMERGENCY ASSESSMENT OF YOUTH WITH AUTISM: EVERYTHING PRESENTS AS BEHAVIOR CHANGE
Невідкладна оцінка молоді з аутизмом: все представляється як зміна поведінки
Robert Klaehn (Arizona, USA)
M.D. Child psychiatrist, Child psychologist. Distinguished Fellow of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Medical Director the of Arizona Division of Developmental Disabilities, Child Psychiatry Fellowship Faculty (Maricopa Integrated Health System), Board Member of the Infant and Toddler Mental Health Coalition of Arizona, USA;

UNDERSTANDING AND TREATING PEDIATRIC AGGRESSION - A U.S. PSYCHIATRIST'S OVERVIEW
Розуміння та лікування дитячої агресії – огляд психіатра США
Boris Lorberg (Worcester, USA)
MD, MBA. Child psychiatrist, Associate Professor of Child Psychiatry and Pediatrics. Medical Director. Adolescent Continuing Care Units, Recovery Center and Hospital in University of Massachusetts Chan Medical School, Worcester, USA

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL EXPOSURES IN AUTISM RISK
Роль впливу навколишнього середовища на ризик розвитку аутизму
Robert Klaehn (USA)
M.D. Child psychiatrist, Child psychologist. Distinguished Fellow of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Medical Director the of Arizona Division of Developmental Disabilities, Child Psychiatry Fellowship Faculty (Maricopa Integrated Health System), Board Member of the Infant and Toddler Mental Health Coalition of Arizona, USA

Симпозіум 8

Актуальні питання діагностики та терапії РАС
Actual issues of diagnosis and therapy of ASD
МОДЕРАТОРИ: Дмитро Мангубі (Харків), Дмитро Микитенко ( Київ)
10:00 - 10:20
«Людина дощу» або «Гра розуму». Чому РАС у дітей не є шизофренією?
"Rain Man" or "A Beautiful Mind". Why ASD is not schizophrenia in children?
Дмитро Мангубі (Харків)
к.мед.н., завідувач психіатричного відділення первинного психотичного епізоду з палатами для дітей Харьківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3
10:25 - 10:45
Недієві та не доказові методи лікування РАС
Ineffective and unproven methods of treating ASD
Евген Скрипник (Київ)
лікар – психіатр, лікар невролог, лікар нарколог, лікар психотерапевт КУ СОР «Будищанський психоневрологічний інтернат» Сумської області
10:55-11:15
Психіатричні симптоми у випадку вроджених розладів метаболізму (з пізньою маніфестацією або пропущених)
Psychiatric symptoms in the case of congenital metabolic disorders (with late manifestation or missed)
Дмитро Микитенко (Київ)
лікар-генетик, д.мед.н., професор, завідувач генетичної лабораторії Генетичного центру материнства та дитинства професора Микитенко

Симпозіум 9

Рання діагностика та ранні інтервенції при РАС
Early diagnosis and early interventions for ASD
МОДЕРАТОРИ: Алла Петрів (Львів), Олена Костюк (Київ)
11:50 - 12:10
Розвиток дитини раннього віку
Development of a child of early age
Олена Костюк (Київ)
лікарка неонатологиня, доцент кафедри неонатології НУОЗ України імені П. Шупика, Голова ГО «Українське товариство неонатальної та перинатальної медицини»
12:15 - 12:35
Діагностика РАС у віці до 18 місяців: нереалістичні очікування або необхідність?
Diagnosis of ASD until 18 months: unrealistic expectations or necessity?
Вікторія Самініна (Київ)
лікарка педіатриня, лікарка психіаторка дитяча, Дитячий медичний центр "Бадді”
12:40 - 13:00
Раннє втручання у дітей з розладами нейророзвитку
Early intervention for children with neurodevelopmental disorders
Алла Петрів (Львів)
лікарка психіаторка дитяча, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини, керівниця Центру раннього втручання КНП Львівського ТМО 2
13:05 - 13:25
Індивідуальні програми реабілітації для інтервенцій в родині (досвід роботи клініки психічних розладівдітей та підлітків ДУ Інститут судової психіатрії МОЗ України)
Individual rehabilitation programs for interventions in the family (experience of the clinic for psychiatric disorders of children and adolescents of the Institute of Forensic Psychiatry of the Ministry of Health of Ukraine)
Олеся Ващенко (Київ)
медичний психолог Клініки дитячої та підліткової психіатрії, наукова співробітниця відділу наукових досліджень пcихічних розладів дітей та підлітків ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України»
13:30 - 13:50
Домовленнєва логопедія: Від гри до мовлення
Pre-speech therapy: from games to speech
Тетяна Лялька (Львів)
дефектологиня, логопединя, керівниця Центру здоров’я та розвитку дітей «Територія розвитку»
13:55 - 14:15
Високофункціональні та низкофункціональні діти з РАС: У фокусі уваги розлади розвитку та адаптивної поведінки
High-functioning and low-functioning children with ASD: Focus on developmental and adaptive behavior disorders
Олена Селезньова (Київ)
клінічна психологиня Клініки дитячої та підліткової психіатрії ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України»
14:20 - 14:40
Синдром мальнутриції. Корекція стану за допомогою клінічного харчування
Malnutrition syndrome. Correction of the condition with the help of clinical nutrition
Наталія Бондаренко (Київ)
Менеджер з питань клінічного харчування при орфанних захворюваннях
14:45 - 15:05
Розлади годування у дітей як ранній прояв розладу аутистичного спектру. Корекція харчової поведінки командою педіатр – психіатр - поведінковий аналітик
Feeding disorders in children as an early manifestation of autism spectrum disorder. Correction of eating behavior by a team of pediatrician, psychiatrist and behavioral analyst
Катерина Крутікова (Київ)
лікарка педіатриня, лікарка психіаторка дитяча, Дитячий медичний центр "Бадді”
15:30 - 16:00
Офіційне закриття
VIII НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ ШКОЛИ З ПИТАНЬ АУТИЗМУ
Ігор Марценковський
президент асоціації дитячої психіатрії та суміжних спеціальностей України
Організатори
 • Технічний організатор

МЕДІА ПАРТНЕР
Місце проведення
Premier Hotel Rus
Якщо Вам потрібно забронювати номер у готелі «Premier Hotel Rus» Ви можете звернутися до техничного організатра заходу ByPeople Events на електронну адресу office@bypeople.events або у месенжерах Viber чи Telegram +380 (99) 549 50 26
У НАС Є ВІДПОВІДІ НА ВАШІ ПИТАННЯ: