Інформація про провайдера
ТОВ "БайПіпл"
про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг
про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини
оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоровʼя